Cuvânt de felicitare Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir

Înalt Prea Sfinţite Stăpâne,

Vrem să Vă adresăm cele mai sincere felicitări şi înalta noastră consideraţie în această zi de deosebită bucurie duhovnicească pentru Înalt Prea Sfinţia Voastră.

Sfântul Întocmai cu Apostolii Cneaz Vladimir, care este prăznuit astăzi şi care Vă este ocrotitor ceresc, în viaţa sa pământească a jucat un rol crucial în propovăduirea credinţei creştine pe pământurile slave.

Vă dorim ca Sfântul Cneaz Vladimir să Vă fie şi în continuare un exemplu al apărării şi răspândirii credinţei dreptmăritoare şi să Vă fie mereu rugător în faţa Bunului şi Dreptului Dumnezeu, spre a Vă bucura de cereştile binecuvântări şi de a avea deplină sănătate trupească şi sufletească.

Cu supunere fiiască,
colaboratorii Direcţiei Mitropolitane

Sursa: mitropolia.md

 

Comentarii

Articole similare