De Sf. Nicolae au avut loc manifestări cu ocazia jubileului de 100 de ani de la sfinţire şi hramul bisericii din Nice

La 19 decembrie, în ziua pomenirii Sf. Nicolae, arhiepiscopul de Mira Lichiei, în Nice au avut loc manifestări dedicate aniversării a 100 de ani de la ziua sfinţirii şi a hramului catedralei ortodoxe a Sf. Nicolae.

În această zi, Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvîrşită de Mitropolitul Pavel de Riazani şi Mihailov. Împreună cu el au slujit arhiepiscopul Marc de Egorievsk, Şeful Departamentului pentru instituţiile din străinătate a Patriarhiei Moscovei, arhiepiscopul Inochentie de Vilnius şi Lituania, arhiepiscopul Mihail de Geneva şi Europa de Vest, episcopul Amvrosie de Gatcina, episcopul Nestor de Corsun, la fel şi responsabilul bisericii protoiereul Nicolae Ozolin, responsabilul bisericii Intrarea Maicii Domnului în biserică Nicolae Rebinder, responsabilul bisericii Sfinţilor Trei Ierarhi ieromonahul Mark (Sviatogorov), clerici ai eparhiilor de Corsun şi de Riazani.

În altar s-a rugat şi s-a împărtăşit cu Sfintele şi de Viaţă Dătătoarele Taine ale lui Hristos episcopul Varnava de Cannes (Biserica Ortodoxă Rusă din afara graniţelor).

La Sfînta Liturghie au fost prezenţi şi V. I. Kojin, conducătorul afacerilor Preşedintelui Federaţiei Ruse, A. Orlov, consulul Federaţiei Ruse în Franţa, V. Iakunin, preşedintele societăţii de acţiuni «Căile ferate ale Rusiei».

După Sf. Liturghie a fost săvîrşit un molebin şi drumul crucii în jurul bisericii.

Mitropolitul Pavel de Riazani şi Mihailov a citit din partea Patriarhului Chiril al Moscovei şi Întregii Rusii un mesaj cu ocazia jubileului de 100 de ani al catedralei.

Arhiepiscopul Inochentie de Vilnius şi Lituania a transmis în dar catedralei chipul mucenicilor de Vilnius.

Seara, în sala Operei din or. Nice, în cinstea bisericii aniversare a avut loc un concert de sărbătoare, prezentat de Marele hor unit al eparhiei Corsunului. Au sunat cîntece duhovniceşti, colinde de Naşterea Domnului şi cîntece populare ruseşti.

Comentarii

Articole similare