Duminica Înfricoșatei Judecăți – 11 februarie 2018

În fiecare an, Duminica Înfricoșatei Judecăți este precedată de Sâmbăta morților, în care îi pomenim pe toți cei din veac moși și strămoși adormiți în dreapta credință întru nădejdea vieții veșnice.

Biserica îi numește pe cei trecuți la Domnul „adormiți”, termen care are înțelesul de continuitate, de stare din care te poți trezi. Pomenirea morților o facem în Sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne, pentru că în duminica următoare Biserica a rânduit să se facă pomenire de Înfricoşata Judecată şi a doua venire a Domnului, la care ne vom înfăţişa toţi, viii și cei treziți, pentru a primi viață sau osândă veșnică. Cunoscând acest adevăr din mărturiile Sfintei Evanghelii, ne vom ruga Domnului nostru Iisus Hristos ca să-i ierte pe toți cei adormți, iar pe noi să ne miluiască și mântuiască ca un bun și de oameni iubitor.

Vă propunem lecturii fragmente din Evanghelia de duminică, 11 februarie 2018 :

„Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.
Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.
Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?
Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.
Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.
Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?
El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.”
(Mt. 25:31-46)

Sursa: http://www.bibliaortodoxa.ro/

342

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *