Hramul Comunității ortodoxe moldovenești de la Paris

Duminică, 24 noiembrie 2019, Comunitatea ortodoxă a cuviosului Paisie de la Paris a sărbătorit hramul comunității.

Slujba cuviosului Paisie a fost săvârșită de un sobor de preoți veniți din diferite localități și parohii.

Seara la priveghere au slujit protoiereul Igor Trofim, iereul Mircea Rusnac și ieromonahul Iosif Pavlinciuc.

Duminică dimineața slujba a fost oficiată de către protoiereul Vitalie din Mireni, Mitropolia Moldovei, ieromonahul Nicodim Pavlinciuc, iereul Mircea Rusnac, arhideaconul Gavriil din Germania și ieromonahul Iosif Pavlinciuc.

Răspunsurile la strană au fost date de corul comunității condus de către monahia Valentica Ciunciuc.

La predică părintele Iosif a mentionat despre importanța slujirii milostive arătate de Mântuitorul în pilda Samariteanului Milostiv. Acest exemplu al milostivirei jertfelnice a fost înfăptuit în plinătatea sa numai de către Domnul nostru Iisus Hristos. El a izbăvit prin slujirea Sa toată ominirea căzută în mâinile tâlharilor diavoli și a adus pe cei mântuiți în incinta Bisericii Sale. Învățăm din această pildă că fiecare persoană care este în nevoie, este aproapele nostru și noi suntem cei trimiși în calea lui săi aducem o mângâiere.

Exemplul cuviosului Paisie ne îndeamnă să reamintim faptele sale cele minunate realizate în traducrea, studierea și acatualizarea operilor Sfinților Părinți. Precum în mănăstirea Neamț s-au adunat sute de călugari însetați de învățătura sănătoasă, așa și oamenii din zilele noastre sunt dornici să sorbească din izvorul cel dătător de viață a Sfintei Scripturi și să se întărească în cercetarea și aprofunzirea moștenirii patristice. Anume plecând pe această cale putem afla voia lui Dumnezeu în viața noastră, putem să descoperim unirea, legătura cu Dumnezeu care se face prin rugăciune. Cuviosul Paisie a învățat pe toți că în taină, în inima să se roagă cu cuvintele „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliuește-mă pe mine păcătosul”. Să ne ajute Domnul să repetăm această rugăciune cât mai des.

Sărbătoarea a continuat în sala de sărbătoare a Centrului Duhovnciesc Rus cu un concert de cântece sufletești și populare moldovenești.

Toți au împărtășit duhul de sărbătoare.

Fotogalerie

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *