La 14 octombrie, creştinii ortodocşi sărbătoresc Acoperământului Maicii Domnului

Această sărbătoare închinată Fecioarei, numită Acoperământul Maicii Domnului, pe care Biserica Ortodoxă o sarbatoreste la 1/14 octombrie se înscrie în rândul praznicelor dedicate relicvelor sfinte precum: punerea în raclă a Sfântului Veşmânt şi cel al Brâului ei.

Praznicul a luat naştere în urma unei minuni săvârşite de Preasfânta Fecioară în zilele împăratului Leon cel Înţelept atunci când la privegherea de noapte în biserica Vlahernelor, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos (956) şi ucenicul său Fericitul Epifanie au văzut-o pe Maica Domnului în văzduh rugându-se pentru popor, ea fiind însoţită de sfinţi. Se aminteşte că doar cei doi au putut să vadă arătarea Mariei şi a acoperământului ei, ce strălucea asemeni slavei divine, iar cei prezenţi au simţit doar harul acoperământului.

Originile sărbătorii se află în vechea Rusie, începând din veacul al XII-lea, acolo unde s-a dezvoltat o devoţiune deosebită a Fecioarei. Viziunea Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos a pricinuit o aspiraţie a vieţii religioase cu precădere a Novgorodului din acea vreme. Este cunoscut şi faptul că popoarele slave nu aveau un trecut plin de evlavie către Născătoarea de Dumnezeu, deoarece s-au încreştinat doar spre finalul primului mileniu al erei creştine sub principele Vladimir cel Mare (980-1015); în vreme ce, celelalte popoare din Imperiul Bizantin erau deja creştine.

În Acatistul Acoperământului se pomenesc minunile săvârşite de Maica Domnului proslăvindui-se fecioria şi milostivirea sa către neamul omenesc şi către noi astăzi cei ce îi aducem prinos de mulţumire, rostindu-i: Împărătesei celei alese mai înainte de veci, împărătesei celei mai înalte de cât toată făptura cerului şi a pământului, care a venit oarecând la rugăciune la biserica din Vlaherne şi se ruga pentru cei din întuneric, acesteia şi noi, cu credinţă şi cu umilinţă îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să grăim ţie:
Bucură-te bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! (Condacul I).

Sursa: ortodoxia.md

Comentarii

Articole similare