Pastorala episcopului Nestor de Corsun la Învierea Domnului 2017

Mesajul de felicitare al episcopului Nestor de Corsun, responsabil de parohiile Patriarhiei Moscovei în Franța, Spania, Portugalia și Elveția.

Iubiți întru Domnul, onorabili părinți, dragi frați și surori!

Hristos a Înviat!

”El a înviat, cum a spus… Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi” (Matei 28:7). Cu aceste cuvinte ale Îngerului, adresate femeilor mironosițe la mormîntul pustiu, începe intrarea comunității apostolice, iar după ea a Bisericii și a întregii lumi într-o nouă viață a tainei pascale.

Plecați mai repede, spune Îngerul, grăbiți-vă, împărtășiți această noutate unul cu altul, încredințați-vă unul pe altul în credință și speranță, comunicați întregii lumi despre Înviere, despre biruința Vieții asupra morții, biruință care confirmă fiecare cuvînt spus de Mîntuitorul și fiecare minune săvîrșită de El, și care înseamnă mai mult decît orice alt cuvînt sau orice altă minune.

Duceți-vă, grăbiți-vă, nu vă temeți că noaptea încă nu s-a trecut și dimineața nu a sosit, Lumina Învierii a atins deja inima Voastră, a pătruns deja în profunzimea sufletului Vostru – și atunci, pe acest drum al bunei vestiri evanghelice vi se va ivi Însuși Cel Înviat, și Îl veți vedea pe El Însuși, și Bucuria Voastră nu o va mai lua nimeni de la Voi.

Cât de des ne pare în această viață că nu reușim să facem acest sau alt lucru, că trebuie să ne grăbim să trăim și multe să reușim, în timp ce, probabil, cel mai important lucru rămâne înafara atenției și înțelegerii noastre, și credința noastră, dragostea noastră față de Dumnezeu, nădejdea noastră creștină, intenția spre bine și perfecțiune, este pentru noi ceva important, da! – dar nu cel mai necesar, nu cel mai urgent. Cu regret, anume acestea lucruri esentiale noi le aminam pe mai târziu.

Fie ca astăzi, în această noapte sfîntă, aflîndu-ne în fața altarului Domnului, în bisericile noastre gătite și luminate, noi să înțelegem în sfîrșit, că nu este nimic mai important și nimic mai urgent. Domnul și Mîntuitorul nostru a Înviat, El nu se mai află în mormînt, și cuvintele Îngerului – duceți-vă mai repede și anunțați întregii lumi, sunt adresate fiecăruia din noi.

Hristos a Înviat! Cu Adevărat a Înviat!

Episcopul Nestor de Corsun, 
Paris, Învierea Domnului, 2017

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *