Pastorala episcopului Nestor de Corsun la Nașterea Domnului

Iubiți părinți, frați și surori întru Hristos!

Din toată inima, aș vrea să vă adresez cele mai frumoase urări cu ocazia marii sărbători a Nașterii Domnului nostru Hristos.

În această noapte sfântă, noi îl slăvim pe Dumnezeu care atât de mult „a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat…” (Ioan 3:16).

El L-a dat, L-a încredințat Preasfintei Fecioare Maria, El a încredințat misterul nașterii sale dreptului Iosif, păstorilor din Betleem și magiloc veniți din Orient…

Într-un fel, Domnul a dat pe Fiul Său fiecăruia dintre noi, omenirii întregi care se afla și încă se mai află în întuneric și în umbra morții, în agitație, păcat, angoasă și frica pentru propriul său viitor…

El ni L-a dat, ni L-a încredințat, în iubirea Sa incomensurabilă și de neconceput, deoarece întru Domnul există numai dragoste, doar „lumină și nu există întuneric” (Ioan 1: 5).

Și fie ca slava Domnului să strălucească asupra noastră în această noapte sfântă, așa cum a strâlucit ea altă dată asupra păstorilor din Betleem, care l-au văzut pe Înger și care le-a spus: „Nu vă temeți…” Și după aceea, barierele între lumea vizibilă și cea nevăzută au căzut, și nu mai era doar Îngerul, ci o mulțime de oaste cerească care a apărut, slăvindu-l pe Dumnezeu și cântând: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 13-14).

Și că această nouă realitate, nu un semn, nu un simbol, nu un cuvânt scris sau vorbit, ci noua realitate a vieții întru Hristos, în care nu mai există vreo separare între vizibil și invizibil, între timp și veșnicie, între oameni și îngeri, să devină o experiență personală interioară a credinței fiecăruia dintre noi.

Urările mele cele mai sincere pentru voi toți!
Sărbătoare frumoasă cu ocazia Nașterii Domnului!

+ Nestor, episcope de Corsun
Paris, Nașterea Domnului, 2018

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *