Patriarhul Kiril a făcut o declarație cu referire la evenimentele din Ucraina

Întrutotcinstiți arhipăstori și păstori, dragi frați și surori, fii ai bisericii!

Cu emoție, durere și tulburare am urmărit evenimentele din Kiev și din alte orașe ale Ucrainei. Kievul este locul de naștere al unei mari civilizații ortodoxe care a unit popoarele Sfintei Rusii. Kievul este cetatea scăldătoarei unice de Botez a cărui pomenere de 1025 de ani noi am sărbătorit-o recent împreună cu toate Bisericile Ortodoxe Locale. Pentru mine, Kievul este un oraș deosebit și drag pe care îl vizitez des, este orașul pe care îl iubesc și îl cunosc foarte bine. Este nesuferit de dureros să aud vești despre multele jertfe în acest loc sfînt, despre tulburările din diferitele zone ale Ucrainei.

Întreaga noastră Biserică multinațională se roagă fierbinte pentru pace pe pămîntul Ucrainei, pentru încetarea ciocnirilor civile. Frații și surorile noastre din Ucraina trăiesc acum unul din cele mai dramatice momente din istoria lor. Soarta de mai departe a poporului ucrainean depinde de cele ce se petrec acum. Deocamdată, slavă Domnului, a fost oprit războiul civil. Dar acest scenariu încă mai poate să se desfășoare. Asta se va întîmpla dacă Domnul va îngădui oamenilor să se depărteze de legile morale date de El și de moștenirea creștină a Ucrainei, dacă locuitorii Ucrainei vor lepăda respectul de sine și respectul față de lege.

Doresc să mulțumesc acelor reprezentanți ai episcopatului și clerului ucrainesc care, aflîndu-se în mijlocul sloganurilor și îndemnurilor de tot felul, au găsit putere să cheme în mod constant pe rebeli la pace și iubire frățească; pe cei care stau cu tărie pentru dreptul ucrainenilor de a trăi în acord cu credința și pietatea lor, pentru păstrarea valorilor morale și religioase tradiționale pentru Ucraina, izvorul cărora este scăldătoarea Botezului kievlean care a stat la baza dezvoltarii civiliziționale a Sfintei Rusii.

Deplîngînd din toată inima pe cei morți, compătimind pe apropiații lor, retrăind împreună cu cei răniți, eu rog pe păstorii și fiii Bisericii Ortodoxe Ruse să înalțe rugăciuni către Domnul Iisus Hristos și Preacurata Sa Maică. Să ne rugăm pentru odihna fraților și surorilor celor răposați, pentru vindecarea răniților și bolnavilor, pentru îmblînzirea inimilor împietrite, pentru încetarea dezbinării și tulburării din Ucraina, pentru aceea ca Domnul să ne trimită nouă tuturor duhul dragostei, al păcii, al iertării și al iubirii frățești în Hristos!

+ Kiril

Patriarhul Moscovei și a toată Rusia

21 februarie 2014

Sursa: Pravoslavie.ru

Traducere: Barikada.md

Comentarii

Articole similare