Predica în duminica Femeilor mironosițe

Hristos a Înviat.
Iubiți părinți, frați și surori, această duminică este consacrată Sfintelor Femei Mironosițe, a sfinților, drepților, Iosif și Nicodim și reamintirii evenimentelor minunate din noaptea Învierii lui Hristos.

Aș dori să atragem atenția în predica de astăzi la etimologia cuvântului „Mironosițe”. Acest cuvânt vine în română din cuvântul slavon „Мироносица” care, la rândul lui, vine din grecescul „Μυροφόροι”, ceea ce înseamnă purtătoare de mir, de ulei sau balsam mirositor. Este interesant să ne oprim la ortografia acestui cuvânt în limba slavă, pentru că ea poate să apară în trei tipuri diferite, care au și un sens diferit.

1. „Мѵроносицы” scrise prin „ѵ” – litera „ijița” umple de sens evanghelic acest cuvânt. Mironosițele sunt acele sfinte femei, care au adus la mormântul lui Hristos mirul („мѵро” – așa se scrie în slavă) – lichid uleios bine mirositor. Întrucât ele au arătat un exemplu de fidelitate față de Învățătorul Lor Divin, ele devin și pentru noi o pildă de credință, de speranță și de iubire față de Dumnezeu.

2. „Мироносицы” este o altă variantă de a scrie acest cuvânt. Când el apare cu „и” «иже» el are sensul de „Миръ” – «Pace». În vechea ortografie rusească, anume, așa se scria Pace. Deci, cei care erau numiți așa, erau purtători de pace. Și femeilie „mironosițe” pot să fie numite așa, fiindcă au adus pace în inimile tulburate și înfricoșate ale apostolilor.

3. „Міроносицы” prin „міръ” înseamnă grija față de totalitatea creației, de univers, de cosmos, mai bine spus de lume. Cuvântul „mironosițe”, în acest caz, va însemna femeile, pe munca și rugăciunile cărora se ține lumea noastră. Însă cuvântul „lume” mai are și un sens negativ. În scrierile patristice înseamnă totalitatea viciilor și patimilor. Și în acest caz, cuvântul „Mironosițe” se umple de sens negativ, și mironosița se transformă într-o persoană care răspândește păcatul, viciul, ura devenind diametral opus (antipodul) femeilor mironosițe pe care le sărbătorim astăzi. (Conform articolului „Mironosițele: lecție de ortografie”, al lui Andrei Gorbaciov).

Clarificându-ne cu privire la termenul „mironosițe”, aș dori să atragem atenția la icoana praznicului „Sfintele Femei Mironosițe la Mormântul Domnului”. Ea se află în fața noastră, în mijlocul bisericii. Prin această icoană, iconograful descoperă cel mai profund adevăr al credinței noastre: Învierea lui Hristos.

Când mironosițele au venit la Mormântul Mântuitorului pentru a unge Trupul Lui, ele au văzut mormântul gol și nu numai giulgiurile și mahrama lăsate pe piatra mormântului. Ele au fost surprinse să vadă aceasta și pentru că nu era cine care, printr-o forță umană, fizică, pământească, să fi dat la o parte piatra de la uşa mormântului. De asemenea pe acestă pânză, așa cum vedem pe Giulgiul din Torino, la care majoritatea dintre noi s-au închinat în 2010, era întipărit chipul lui Hristos.

Mironosițele au văzut nu numai giulgiurile și piatra răsturnată – ceea ce era surprinzător-, dar și pe un tânăr șezând pe piatra mormântului. El le-a vestit despre minunea Învierii și chiar le-a poruncit să meargă la ucenicii Lui și să le spună că s-a împlinit ceea ce profeții au prevăzut și despre care Mântuitorul a prezis, în mod repetat, că El trebuia să pătimească, să moară, dar că a treia zi va învia.

Îngerul plin de lumină – mesagerul vieții veșnice – în contrast cu întunericul Mormântului gol are luminozitatea celor întâmplate. Acest lucru a fost evident și pentru Mironosițe. Chiar dacă Hristos nu este prezent în icoană, însăși lipsa Lui vorbește despre Înviere, despre lumină, despre bucurie în detaliile pe care le-am prezentat mai sus. Hainele luminoase de pe piatră și îngerul plin de lumină reamintesc lumina Taborului, care se desăvârșește în iconografia ortodoxă, în lumina Învierii.

În această icoană nu-i vedem pe sfinții Iosif și Nicodim, însă știm că ei, anume, au dat ultima sărutare Trupului celui de viață dătător, pus în mormânt. De aceea împreună cu Femeile Mironosițe se sărbătoresc și ei astăzi, arătându-ne că pe calea căutării Domnului nu pot fi obstacole netrecătoare.

Este important să observăm, că de multe ori prin rațiunea omenească noi nu putem cuprinde unele lucruri, Dumnezeu însă le descoperă purtătorilor de mir, al undelemnul faptelor bune și lucrătorilor păcii.

Doamne, ajută-ne ca prin rugăciunile Sfintelor femei Binevestitoare să ne învrednicim a Te cunoaște și a ne „împărtăși cu Tine, mai adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăției Tale”. Amin.

Ieromonahul Iosif Pavlinciuc

Corectare: Corina Bobea

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *