Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae

Postul Naşterii Domnului este înzestrat cu multe prăznuiri de sfinți, printre care se cinsteşte unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii noastre, şi anume, Sfîntul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Mare făcător de minuni. Această mare Sărbătoare este percepută ca o perioadă a bucuriei de a dărui, şi nu ne referim la daruri materiale, dar la daruri duhovniceşti, cum ar fi: bunătatea, dragostea, fericirea, smerenia, înțelepciunea, iubirea față de aproapele.

Sfîntul Nicolae, după cum ştim cu toții, a fost un om milostiv pe tot parcursul vieții sale. N-a trecut niciodată pe lîngă un orfan fără să-l mîngîie, pe lîngă o văduvă fără s-o întrebe dacă are cele de trebuință. Sfîntul Ierarh Nicolae a împlinit mereu nevoile sufletești ale poporului nostru, dar mai ales i-a ascultat grabnic pe cei în nevoi materiale, a biruit suferința prin mîngîiere. Este considerat ocrotitorul bătrînilor, al celor nedreptățiți și ajutătorul celor săraci. Din istoria vieții sale aflăm că Sfîntul Nicolae se dedica neîncetat păstorilor, ascultînd nevoile celor ce veneau la dînsul, iar uşile casei lui erau deschise tuturor, căci era blînd, bun şi apropiat față de toți. Sărmanilor le era tată; săracilor – un frate milostiv ; mîngîietor celor ce plîngeau; ajutător celor năpăstuiți şi pentru toți era un mare făcător de bine.

Sfîntul Nicolae, prin minunile sale, a devenit izvor de evlavie si dărnicie pentru întreaga creştinătate. Sfîntul Nicolae este actual, mai ales într-o lume egoistă, în care adunăm averi, dar uităm de cei săraci, de cei flămînzi, de cei orfani, de cei necăjiți. De aceea prin darurile făcute copiilor de către Sfîntul Nicolae se cultivă o educație a dărniciei, a generozității, ca să-i învățăm pe copii şi pe tineri să fie şi ei milostivi şi smeriți la rândul lor.

Pe tot parcursul vieții sale, Sfîntul Nicolae s-a identificat cu blîndețea şi cu smerenia, din sufletul căruia izvorau în permanență binefacerile şi milosteniile, bunătatea, dragostea față de săraci si nedreptățiți, mărturisirea dreptei credințe. Din acest motiv, cea mai mare cinste ce i se poate aduce Sfîntului Nicolae este să-i urmăm faptele.

Taina care l-a făcut iubit şi cunoscut pe Sfîntul Nicolae la toate popoarele este dorința şi disponibilitatea lui de a aduna si alina suferința oamenilor. În inima lui s-au revărsat toate lacrimile și durerile pămîntului, găsind alinare. De aceea toți creştinii îl iubesc şi îl cinstesc în mod deosebit, iar minunile pe care Sfîntul Nicolae şi acum le săvîrşeşte, nu au o explicație, decît că ele sunt o continuare a minunilor săvîrşite de acet mare și iubit sfînt în timpul vieții lui pămînteşti.

Pentru toate acestea, Sfîntul Nicolae rămîne cu adevărat în tradiţia eclesială un reper important al credinţei şi un mijlocitor neobosit către Preabunul Dumnezeu.

Rugăm pe Sfîntul Ierarh Nicolae să-şi îndrepte privirea şi gîndul spre noi, precum şi-a îndreptat paşii spre cele trei fete pe care le-a izbăvit de căderea în păcat, prin mila, dragostea şi jertfa lui.

Şi noi, care suntem ameninţaţi cu prăbuşirea în prăpastia păcatului, îl rugăm fierbinte ca să ne izbăvească, să ne ajute, întinzîndu-ne mâna sa de ajutor, pentru care cu recunoştinţă să-i strigăm: Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni!

Lilia Danilov

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *