Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a format noi mitropolii şi a ales noi arhierei eparhioţi

Pe data de 5-6 octombrie 2011 a avut loc ședință a sesiunii de iarnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, care s-a ţinut în reşedinţa de lucru a Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii de pe stradela Cistaia.

În biserica Sfintei Cruci cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Vladimir membrii Sfîntului Sinod s-au rugat pentru odihna nou adormitului mitropolit Nicodim (Rusnak).

În timpul primei zile de lucru a sesiunii de iarnă Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a vorbit despre vizitele Sale recente efectuate în eparhiile Bisericii Ortodoxe Ruse, şi de asemenea a vorbit despre vizita Preafericitului Catolicos Ilie al II-lea Patriarh al Întregii Georgii.

Preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti  al Patriarhiei de la Moscova, mitropolitul Ilarion de Volokolamsk a prezentat un raport despre vizitele sale în străinăte, şi de asemenea despre cel de-al XV-lea dialog teologic care a avut loc în luna septembrie a acestui an dintre reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Ruse şi a celei Evanghelico-Luterane din Finlanda («Sinappi ― XV»).

Au fost întocmite următoarele documente: «Despre organizarea participării tinerilor la viaţa Bisericii Ortodoxe Ruse», «Recomandări pentru activităţile comisiilor eparhiale de canonizare a sfinţilor», «Statutul numirii (şi a eliberării din funcţia de egumen) egumenilor (egumenelor) mănăstirilor eparhiale».

Membrii Sfîntului Sinod au înaintat pentru aprobare textul slujbei Soborului noilor mucenici şi mărturisitori ai pământului Belorusiei.

În rîndul membrilor permanenţi ai Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse au fost numiţi mitropolitul de Astana şi Kazahstan şi mitropolitul Orientului Mijlociu, – cu aprobarea ulterioară a acestei decizii din partea Sinodului Arhieresc.

Sfîntul Sinod a luat decizia de a înfiinţa treisprezece eparhii noi: în republica Kazastan, în regiunile Irkutsk, Orenburgsk, Reazani şi Saratov, în Ţinutul Habarovsk şi în republica Tîva.

În postul de episcop de Krasnoiarsk a fost numit arhiepiscopul Pantelimon de Orel şi Livna. Ca Preasfinţit de Orel şi Livna a fost ales arhiepiscopul Antonie de Krasnoiarsk şi Acinsk.

Membrii Sfîntului Sinod l-au numit ca arhiereu eparhiot al nou înfiinţatei eparhii de Usti-Kamenogorsk (Kazahstan) pe arhiepiscopul Gavriil de Blagoveşensk şi Tînda, iar ca arhiereu eparhiot al eparhiei nou înfiinţate de Petropavlovsk-Bulaevsk (Kazahstan) ― pe episcopul Gurie de Magadan şi Sinegorsk.

Ca Preasfinţit de Blagoveşensk şi Tînda a fost numit arhimandritul Luchian (Kuţenko), anterior episcop de Lodeinopol, vicar al eparhiei de Sankt-Petersburg.

Clericul eparhiei de Sarani egumenul Veniamin (Kirillov) a fost ales ca episcop de Ardatov şi Ateaşevsk; clericul eparhiei de Abakan egumenul Teofan (Kim) – episcop de Kîzîl şi Tîva; clericul eparhiei de Kostroma arhimandritul Ioan (Pavlihin) – episcop de Magadan şi Sinegorsk; clericul eparhiei de Chişinău egumenul Irineu (Tafunea) a fost ales ca episcop de Orsk şi Gaisk; clericul eparhiei de Moscova ieromonahul Nicolae (Pogrebneak) – episcop de Balaşiha, vicar al eparhiei de Moscova; clericul eparhiei de Ceboksari egumenul Ştefan (Gordeev) – episcop de Alatîri, vicar al eparhiei de Ceboksari.

A fost aprobată cererea exarhului Patriarhal al Întregii Belorusii, a mitropolitului Filaret de Minsk şi de Sluţk de a fi eliberat din funcţia de preşedinte al Comisiei biblico-sinodale. Sfîntul Sinod a mulţumit Înalt Preasfinţiei Sale pentru activitatea de conducere a comisiei în timpul mai multor ani, fără a avea vreun locţiitor, menţionînd că în timpul anilor în care comisia a fost prezidată de mitrpolitul Filaret dialogul intern bisericesc şi cel teologic internaţional s-a dezvoltat pînă la cel mai înalt nivel, fiind organizat în aceşti ani şi un dialog serios dintre lumea bisericească şi cea profană, multe întrebări teologice şi-au găsit răspunsul, după ce au fost înaintate ierarhiei bisericeşti.

Ca preşedinte al comisiei Sinodale biblico-teologice a fost numit mitropolitul Ilarion de Volokolamsk.

Colaboratorul Direcţiei Financiar-Economice a Patriarhiei de la Moscova – preotul Evghenii Guscin a fost ales ca vicepreşedinte al acestei instituţii.

În legătură cu transferarea sa la o nouă ascultare, ieromonahul Grigorie (Petrov) a fost eliberat din funcţia de preşedinte al Departamentului Sinodal de Asistenţă Pastorală în Penitenciare şi lăsat la dispoziţia Patriarhului.

Au mai fost luate şi un rînd de alte decizii referitoare la viaţa şcolilor teologice. În special, şcoala duhovnicească din Iakutsk s-a decis să fie transformată în seminar.

Pe lîngă aceasta membrii Sfîntului Sinod au analizat un rînd de întrebări despre viaţa instituţiilor din străinătate şi a mănăstirilor eparhiale.

Monahia Filareta (Kalaceva), responsabilă de funcţia de stareţă temporară a mănăstirii stavropighiale de Piuhtiţk a fost întărită în funcţia de stareţă a acestui aşezămînt monahal.

 

Sfîntul Sinod și-a încheiat ședința astăzi, 6 octombrie.

Pentru a aduce la îndeplinire dispoziţia sinodală din 27 iulie 2011 (revista №74) comisia Direcţei Executive şi a mecanismelor de formare a sobornicităţii din cadrul Adunării Intersoborniceşti a elaborat propuneri pentru coordonarea activităţii eparhiilor care se află în aceeaşi regiune. Membrii Sfîntului Sinod au studiat şi au aprobat proiectul “Statutului mitropoliilor Bisericii Ortodoxe Ruse”, care a fost înaintat comisiei Adunării Intersoborniceşti.

Pe baza acestui document au fost formate noi mitropolii în Mordovia, în Primorie, în regiunile Sverdlovsk, Rostov, Orenburg, Reazani, Saratov şi Irkutsk, în ţinuturile Habarovsk şi Krasnoiarsk. Sfîntul Sinod de asemenea a decis cine vor fi cei care vor conduce aceste mitropolii.

Ca arhierei eparhioţi ai catedrelor nou formate au fost numiţi: ieromonahul Gurie (Fedorov), cleric al eparhiei de Moscova, ca episcop de Arsenievsk şi Dalinegorsk, clericul eparhiei de Ekaterinburg Teodosie (Gaju) a fost ales în treapta de episcop de Bişkek şi Kirghizia, clericul eparhiei de Reazani egumenul Dionisie (Porubai) a fost ales pentru treapta de episcop de Kasimov şi Sasovsk, clericul eparhiei de Reazani ieromonahul Vladimir (Samohin) a fost ales ca episcop de Skopin şi Şaţk, clericul eparhiei de Saratov egumenul Tarasie (Vladimirov) a fost ales ca episcop de Balaşov şi Rtiscev, clericul eparhiei de Saratov egumenul Pahomie (Bruskov) a fost ales pentru scaunul episcopal de Pokrov şi Nicolaevsk, clericul eparhiei de Habarovsk egumenul Aristarh (Iaţurin) a fost ales ca episcop de Amursk şi Cekgomîn, clericul eparhiei de Irkutsk egumenul Maximilian (Kliuev) a fost numit în treapta de episcop de Bratsk şi Ust-Ilimsk.

Egumenul Efrem (Proseanok), cleric al eparhiei de Habarovsk, a fost numit în funcţia de episcop de Nicolaev.

Fotografii și video pe siteul Patriarhiei.

Sursa: Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii

Comentarii

Articole similare