În ziua prăznuirii Sf. Cneaz Vladimir, reprezentanții comunității moldovenești din Eparhia Corsunului au participat la Sfânjta Liturghie oficiată de ÎPS Mitropolit Vladimir

La 28 iulie 2018, în ziua pomenirii Sfântului întocmai cu apostolii Cneazului Vladimir, încreștinătorul Rusiei, zi semnificativă pentru Mitropolitul țării, care își celebrează ocrotitorul spiritual, a fost oficiat un serviciu divin solemn la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Capitală, în frunte cu ÎPS Mitropolit Vladimir al Chișinăului și al Întregii Moldove.

Alături de Înaltpreasfinția Sa s-au rugat PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan, Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, Secretar mitropolitan, al Sinodului BOM și Chelar al Catedralei.

La Sfânta Liturghie praznicală a participat și un impunător sobor de preoți și diaconi din întreg cuprinsul Mitropoliei Moldovei, stareți și starețe de mănăstiri, protopopi, preoți misionari din comunitățile ortodoxe moldovenești din mai multe state europene, precum: Franța, Italia, Portugalia, dar și alți oaspeți și ctitori ai Bisericii.

De asemenea, cu acest prilej binecuvântat, în Catedrala mitropolitană s-a adunat mulțime de credincioși dornici de a se ruga în această zi alături de păstorul lor drag – ÎPS Mitropolit Vladimir.

După Liturghie, toţi slujitorii dimpreună cu ierarhii Bisericii au participat la un Tedeum de mulţumire pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu asupra Întâistătătorului Bisericii noastre și a poporului binecredincios.

La sfârșit, PS Episcop Ioan al Sorocii, secretarului mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș au adresat Mitropolitului felicităr, urându-i viață lungă, lipsită de primejdii și ispite, precum și statornicie întru buna ocârmurirea Bisericii Ortodoxe din țara noastră.

Vlădica Vladimir a avut parte de alese felicitări și din partea reprezentaților comunităților ortodoxe moldovenești din Franța și Eparhia Corsunului: protoiereul Ioan Gherbovețchii, blagocinul din Portugalia, ieromonahii Iosif și Nicodim Pavlinciuc din Franta, părintele Grigorie Catana din Italia, care au mulțumit Arhipăstorului pentru grijă și susținere, și i-au adus cele mai sincere urări de bine și sănătate, întru mulți ani binecuvântați.

La final, Mitropolitul a mulțumit arhiereilor vicari, preoților și întregului popor pentru rugăciunea comună săvârșită și pentru cuvintele alese de felicitare care i-au fost adresate în această zi, în care întreaga Ortodoxie îl serbează pe Sf. Binecredinciosul Cneaz Vladimir, Întocmai cu Apostolii.

Mulțime de credincioși prezenți în locașul central de închinare au adus cu bucurie și dragoste sincere felicitări Întâistătătorului Bisericii noastre, dorindu-I mulți ani, puterea forțelor, ajutor de la Dumnezeu în ducerea deloc simplă a slujirii arhipăstorești, spre unirea tuturor și spre împăciuirea inimilor creștinilor.

Mai mult detalii și fotografii găsiți pe siteul mitropolia.md

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *