Mesajul Mitropolitului Vladimir în urma unor declarații denigratoare la adresa Bisericii

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori,

Unitatea noastră este iarăşi pusă la încercare prin tulburările recente din societatea autohtonă; stăm din nou în faţa pericolului unei dezbinări sfâşietoare. Pentru a ţine piept tuturor ispitelor care cad tot mai năprasnice asupra noastră, trebuie să rămânem uniţi şi să demonstrăm că suntem o forţă capabilă să se opună unor decizii şi acţiuni protivnice moralităţii şi demnităţii noastre.

Nu trebuie să uităm că mai presus de convingerile personale există un scop măreţ şi nobil – cel de a sluji Bisericii, iar prin aceasta de a sluji şi poporului. Dacă vom neglija  această misiune comună, vom contribui involuntar la crearea şi menţinerea frământărilor sociale pe care le trăim şi care, într-un final, ar putea zdruncina definitiv temelia valorică pe care este construită buna orânduire a vieţii sociale.

De această stare de încordare şi instabilitate internă se bucură cei care nu vor ca în Biserică și țară să domnească pacea şi liniştea, cei care doresc provocarea haosului pentru a-şi atinge propriile scopuri şi interese. Iată de ce, considerăm că în situaţia creată este cel mai binevenit să ne păstrăm calmul şi să ne dăm mâna pentru ca împreună să lucrăm în continuare la făurirea unui viitor demn pentru Dreptslăvitoarea Biserică şi binecredinciosul Său popor, or nimeni altcineva nu va face acest lucru pentru noi.

Iubiţi confraţi slujitori şi creştini binecredincioşi,

De-a lungul timpului Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove a fost ţinta multor acţiuni de discreditare, s-a dorit compromiterea acestei instituţii deoarece încă de la crearea statului Republica Moldova, a fost un garant al frăţiei şi păcii între cetăţenii acestei ţări, stare de lucruri care nu a convenit şi nu convine celor care îşi doresc o altă orânduire. Am reuşit să rezistăm şi să ne concentrăm forţele creatoare spre fapte nobile prin intermediul dumneavoastră şi cu dumneavoastră, or poporul este cel care reprezintă şi prin care există o structură eclesială. În continuare se cere acelaşi lucru – să rămânem uniţi şi să demonstrăm că nimeni şi nimic nu poate sta în calea afirmării noastre ca oameni iubitori de Dumnezeu şi de pace.

Prin post, rugăciune şi răbdare, Domnul ni le va descoperi în timp pe toate şi atunci vom realiza la ce pericole am fost supuşi, însă în acelaşi timp vom conştientiza ceva mult mai important:  puterea Atotţiitorului de a-i îndrepta şi de a-i ocroti pe robii Săi credincioşi şi capacităţile oamenilor atunci când sunt însufleţiţi de nobilul scop al păstrării unităţii.

Suntem în preajma unei mari sărbători a Bisericii Ortodoxe – Duminica Mare, ce  marchează pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli, sfinţind astfel unitatea creştină. Să luăm deci aminte la importanţa acestui eveniment şi asemenea Vestitorilor Evangheliei lui Hristos să rămânem neclintiţi în credinţa noastră şi fermi în dorinţa de a depăşi această criză socială. Numai aşa vom fi de neînvins şi vom reuşi să ţinem piept tuturor ispitelor şi obstacolelor care ni se ivesc în cale.

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

Comentarii

Articole similare