Pastorala la Naşterea Domnului a episcopului Nestor al Corsunului

Preaiubiți întru Domnul părinți, dragi frați și surori!

Din nou domnește marea sărbătoare a Nașterii lui Hristos și iarăși, ca și în fiecare an, cu emoție și bucurie, cu răsuflarea tăiată, ne îngenunchem inimile la pragul sălașului din Betleem.

În această clipă ne dăm seama ca niciodată că facem parte din acea lume, pe care Dumnezeu aşa a iubit-o, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat… Să ne gîndim la aceste cuvinte. Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.(Ioan 3.16).

Noi nu știm de ce Dumnezeu iubește această lume. Nu știm de ce, divizată într-o multitudine de chipuri și voci, formată din nenumărate destine omenești, această lume Îi este atît de scumpă. Aceasta este doar un fapt empiric al credinței noastre.

Noi de asemenea nu am făcut nimic ca să fim vrednici de dragostea Lui, nu am pregătit nimic pentru Fiul Său – doar peșteră la Naștere și Crucea pe care El va fi răstignit pentru păcatele noastre.

Nu oița cea rătăcită își găsește stăpînul, nu drahma cea pierdută își găsește stăpîna. Însuși Domnul, cu iubirea Sa inexprimabilă și nețărmuită, face totul pentru a ne găsi și salva.

Vă felicit pe toți, dragii mei, cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului!

Harul născut din Fecioara a Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți.

Nestor, episcopul Corsunului
Paris, Nașterea Domnului 2017.

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *