Predica din duminica a XXVII după Cincizecime

În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh.

Iubiți părinți, frați și surori.

Am auzit Apostolul citit din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. În el ne este prezentat un imn adresat Domnului nostru Iisus Hristos. Să-l citim și să-l medităm cu atenție.

Mulţumind cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii Sale, Întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor; Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El. El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate”. (Col. 1: 12-17)Aceste cuvinte ale apostolului Pavel ne introduc într-o hristologie adâncă. Ele ne arată că toate cele ce le avem, văzută și nevăzute, sunt făcut în dragoste și din dragoste pentru Hristos și întru Hristos. Tatăl a făcut toate ca să se bucure Fiul, și Fiul le îndeplinește toate ca Tatăl să fie în mângâiere.

Această adâncime a gândirii a teologiei creștine despre raportul Fiului cu Tatăl a fost scrisă către o mică comunitate din Coloseni, situată la 200 de km de la Efes. Dacă în Efes apostolul Pavel a predicat doi ani și jumate, în Colos nici n-a intrat. Nu există mărturii despre aceasta în sursele existente.

Colosul sau Colossae («(Αἱ) Κολοσσαί») a fost un oraș antic din Phrygia, cunoscut din timpul lui Xenophon. El a scris în secolul IV î.d.H. că Colosul este unul din cele mai importante orașe ale Phrygiei. La începutul creștinismului, Colosul a fost celebru prin epistola adresată acestei comunități de către ap. Pavel. În timpul împăratului Neron a fost distrus de un cutremur îngrozitor. Cei ce au scăpat de acest cutremur sau stabilit în orașul Honaz (Chônai) situat în prezent în Turcia.

De ce anume acestei comunități i-a scris apostolul Pavel epistola sa? Aceasta se datorează faptului că în această comunitate s-a ivit o răzvrătire, a pătruns o învățătură eretică care distrugea comunitatea și care, mai apoi, în secolul al doilea s-a cristalizat în gnosticism. În această abatere se încerca să se combine filozofia antică și creștinismul, misticismul păgân și ascetismul iudaic, creștin. De fapt aceste suflări ale gnosticismului trăiesc și până în prezent. Ați auzit cred că despre filmul „Codul lui Da Vinci” de Ron Howard sau de mișcările masonice și ezoterice unde se spune că, chipurile, Hristos ar fi transmis unele lucruri tainice prin persoane alese unor persoane deosebite, care pot să înțeleagă și să pătrundă în această taină. Această abatere se năștea deja de atunci și apostolul Pavel, fiind în lanțuri la Roma, a încercat să îi întoarcă de la rătăcirea lor.

Apostolul, arătând temelia credinței și lăudând pe Hristos, le arată colosenilor că mântuirea este dată tuturor celor ce cred și S-a descoperit sfinților. „Taina cea din veci ascunsă neamurilor, iar acum descoperită sfinţilor Săi, cărora a voit Dumnezeu să le arate care este bogăţia slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos cel dintru voi, nădejdea slavei. Pe El noi Îl vestim, sfătuind pe orice om şi învăţând pe orice om, întru toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe tot omul, desăvârşit, în Hristos Iisus” (Col. 1: 26-28). Prin această epistolă înțelegem că tot omul este chemat să se desăvârșească în Hristos Iisus. Îndemnurile adresate colosenilor ne sunt adresate și nouă. Noi, la fel ca și ei, trebuie să păstrăm credința primită de la Sfinții Părinți ca în curăția inimii să descoperim taina mântuirii. Să ne ajute Dumnezeu ca necăutând la ispitele și neghinele semănate de diavol să mergem pe calea mântuirii.

Dumnezeu ne iubește pe toți ca pe fii și fiicele sale și mai ales dragostea Lui se răsfrânge peste cei ce suferă sau sunt într-o scârbă. Așa cum Iisus Hristos a vindecat-o pe femeia gârbovă din Evanghelia de astăzi să ne vindece și pe noi. Amin.

Ieromonahul Iosif (Pavlinciuc)

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *