Predica din Duminica Cincizecimii

În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh.

„Mărimu-te pe tine Dătătorule de viață, Hristoase, și cinstim pe Preasfântul Tău Duh, pe Care de la Tatăl L-ai trimis dumnezeieștilor Tăi ucenici” (Mărimurile de la Utrenia Rusalilor)

Iubiți părinți, frați și surori vă felicit cu ocazia sărbătorii Cincizecimii sau Rusalii, cum se mai numește în popor, când se serbează nașterea Bisericii. Din ziua Cincizecimii a început istoria pământească a Bisericii creștine. Istorie care are multe cotituri, lovituri, întristări și prigoniri dar are și bucurii și împliniri.

Necăutând la toate încercările venite din dreapta sau din stânga, Biserica rămâne mireasa lui Hristos, Sfântă și neprihănită și aceasta se vede prin lucrarea Duhului Sfânt în ea.

Sărbătorind această zi, suntem chemați azi să vedem lucrarea Duhului Sfânt în sânul Bisericii și în viața noastră. De multe ori noi, văzând păcatele noastre și a apropiaților, mai ales cautând la ierarhia bisericească, cădem în îndoieli și, având slăbăciunea neîncredințării, ne depărtăm de la înțelegerea profundă a Trupului lui Hristos. Aceste îndoieli, această neclaritate nu este nouă. Să ne reamintim Evangheliile de azi în care s-a prezentat discuția lui Hristos cu fariseii. Am observat că dialogul între între cei ce au crezut în Hristos și cei ce se opuneau Lui era aspru și ajungea chiar la o confruntare puternică. Fariseii argumentau cu istoria, cu tradiția, cu legea, ocărându-L pe Hristos. În realitate ei își arătau starea lor duhovnicească pătimașă și decăzută, jalnică și fățarnică. Această convorbire conține răspunsurile la multe întrebări duhovnicești.

Hristos a adus pe pământ focul harului. Dacă facem o comparație cu focul material, putem observa că un rug sau o flacără arată frumos, însă ea mistuie materialul pe care îl cuprinde. La fel și focul harul arată frumos dar mistuie și curăță, prin lucrarea sa, persoana pe care o cuprinde. Această curățire este dureroasă, uneori chiar e greu să fie suportată. În viețile sfinților de multe ori descoperim multele dureri ale drepților.

Dar sunt și cei ce nu primesc acest har și se opun cu desăvârșire. Aceasta vedem mai ales în exemplul fariseilor care nu putea suporta dojana lui Hristos ci erau gata, mai degrabă, să-L omoare decât să se schimbe și să trăiască conform învățăturii Lui. Nicodim, care a venit noaptea la Hristos, dorea să-i înțelepțească, punând întrebarea: „Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut?” (In 7:51) Dar nici acest bun sens al dreptului nu a fost în stare să oprească ura demonică care s-a coborât în sufletele lor în locul harului divin.

Să ne observăm pe noi înșine, pentru că de multe ori și noi suntem chemați să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt să nu ne opunem ei, alungând-o din inimile noastre. Uneori ea ne mângâie, uneori ne curăță, aducând durere. Să știm că chiar acestă dure este folositoare și ziditoare.

Domnul să ne ajută să putem accepta lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, în viața Bisericii. Procedând așa să avem speranță că harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh ne vor acoperi întotdeauna. Amin.

Ieromonahul Iosif (Pavlinciuc)

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.