(Foto) Sărbătoarea patronală în Biserica Sfinților Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și Elena, a Sf. Cneaz Constantin şi fiilor săi Mihail şi Teodor

Duminică, 3 iunie, în duminica Tuturor Sfinților și praznicul Sfinților Împărați Constantin și Elena, în biserica consacrată lor din Clamart, privegherea și Sfânta Liturghie a fost condusă de Arhiepiscopul Mihail (Donskov) de Meudon. Împreună cu el au slujit ieromonahul Iosif (Pavlinciuc), iereul Alexandru Maștaler, arhidiaconul Nicolae Rebender și diaconul Serghei Țilkovici. În timpul slujbei, răspunsurile la strană au fost date de corul condus de citețul Grigorie Maștaler, interpretând opere ale compozitorilor diasporei ruse.

După tradiționala procesiune în jurul bisericii, săvârșită în cinstea hramului, arhiepiscopul Mihail a rostit Cuvântul de învățătură. În predica sa, el a reflectat asupra faptei cu totul deosebite a Sfinților Împărați Constantin și Elena, care au știut să combine cu multă pricepere politica, arta administrării și profunda credință.

Emigranții ruși se conduceau de acest ideal, păstrând credința, tradiția și evlavia, ei se încadrau activ în comunitatea contemporană lor. Exemplul lor rămâne actual și în zilele noastre, ajutându-ne să coordonăm participarea la viața laică și bisericească. Episcopul a subliniat, de asemenea, semnificația hramului pentru comunitate, subliniind importanța păstrării, continuității și transmiterii tradiției lăsate ca moștenire de fondatorii bisericii. După aceasta s-a cântat mulți ani pentru Întîistătătorii Bisericii, întregului sobor de preoți, pentru cei care-și marchează ziua onomastică și în general pentru toți frații, surorile, ctitorii, enoriașii și oaspeții comunității, iar celor răposați – veșnica pomenire.

În cuvântul său de bun venit, ieromonahul Iosif a transmis salutările episcopului Nestor și le-a mulțumit călduros oaspeților, ctitorilor și enoriașilor bisericii. Pentru activitatea sârguincioasă spre binele Bisericii, în domeniul croitoriei și la strană, Diplome de onoare din partea Eparhiei Corsunului au fost acordate: Elenei Antadze și lui Alexei Serikov.

După slujbă a avut loc o recepție pentru toți participanții și oaspeții hramului, pregătită cu grijă de către membrii comunității. Pentru a-i felicita pe enoriașii comunității au venit și clericii parohiilor învecinate, printre care protoiereul Serghei Sologub și diaconul Alexandru Boldarev.

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *