Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel

În data de 12 iulie 2011, Biserica ortodoxă a săvîrsit pomenirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Cei doi apostoli sunt sărbătoriţi împreună pentru că au murit în același an 67 ca mucenici martiri, în timpul prigoanei anticreştine a împăratului roman Nero.

Sfântul Apostol Petru, fratele Sfântului Apostol Andrei, era pescar din Betsaida, la Marea Galileii și se chema Simon, apoi Iisus i-a schimbat numele în Petru sau Chefa (Piatră).  De neam evreu, s-a născut în Galileea în anul 10 î.Hr și a fost căsătorit. Era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece ucenici.

Mergând Iisus la lacul Ghenizaretului, şi aflând pe Andrei şi pe Petru unde-şi întindeau năvodul şi mrejele, i-a chemat şi îndată au urmat după Dânsul.

Cu toată dragostea pentru Iisus Hristos, s-a lepădat de Domnul său de trei ori. Cu mult zbucium și lacrimi a redobândit ulterior vrednicia de Apostol, la cea de a treia arătare a Domnului Înviat ucenicilor Săi, mărturisind de trei ori dragostea lui către Mântuitorul. Chiar dacă a fost iertat, era văzut deseori cu ochii roșii de lacrimile vărsate în fiecare noapte pentru pocăința sa.

A propovăduit Evanghelia în Iudeea, Antiohia, Pont, Galația, Capadocia, Asia și în Bitinia, ajungând până la Roma. În ultima parte a vietii s-a aflat la Roma. Aici, pe colina Vaticanului, unde se înalță astăzi Catedrala Sfântul Petru, Apostolul Petru a fost răstignit cu capul în jos, la cererea sa, căci nu este vrednic, a spus el, să fie răstignit asemenea Mântuitorului, arătându-și încă o dată marea lui dragoste față de Domnul.

De la Sf. Petru ni s-au păstrat în cartea Faptele Apostolilor 8 cuvântări, precum și 2 epistole care îi poartă numele. Prima epistolă a fost scrisă din Babilon (anul 63-64), iar a doua, de la Roma (anul 67).

 

Sfântul Apostol Pavel, era şi el  evreu, din neamul lui Veniamin, dintre farisei, rabin în religia evreilor, fiind învăţat de Gamaliel, şi instruit desăvârşit în Legea lui Moise. Se numea Saul (furtună) înainte de a veni la credință. Pavel a prigonit cumplit pe cei ce mărturiseau credința în Hristos. Cu a lui voie şi sfat a fost omorât întâiul mucenic Ştefan.

Devine creștin pe când mergea la  Damasc pentru a-i prigoni pe crestini, când i se arată Iisus si îl întreabă: „Saule, Saule, de ce Mă prigonesti?”. I s-a orbit vederea și Domnul l-a trimis la Anania, episcopul Damascului. Și acela învățându-l, l-a botezat în anul 34-35 și își recapătă vederea.

Din clipa aceea, Saul s-a dovedit un neînfricat propovăduitor al credinței creștine și sub noul nume de Pavel, a fost unul din cei mai mari Apostoli ai lui Hristos. El a împărtășit Evanghelia  popoarelor păgâne din Răsărit, trecând prin Grecia, la Atena, Corint, în Asia și în Macedonia, ajungând până la Roma.

A îndurat nenumărate primejdii, a suferit bătăi, a fost întemnițat, a îndurat foamea și setea. Datorită credinței sale este închis de 3 ori:

59-61 în Cezareea , 61-63 în Roma, 66-67 tot în Roma.

Sfârșitul său a fost cu moarte de mucenic, tăindu-i-se capul cu sabia, la marginea Romei, în timpul împăratului Nero.

A scris 14 epistole, iar ultima, scrisă în 66 la Roma, este considerată testamentul său spiritual (II Timotei).

 

Un lucrul deosebit se manifestă în această sărbătoare. Ziua aceasta este o zi a propovăduirii, a bunei vestiri. Problematica principală fiind: cum facem misiunea? Ce predicăm noi? Și cum predicăm?

Răspunsurile la aceste întrebări le găsim în pericopele Evangheliei și a apostolului zilei. Hristos i-a întreabat pe discipolii săi: cine spun oamenii că sînt Eu? “Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu”, a răspuns Petru din partea tuturor. Această mărturisire este fundamentală pentru întreaga Biserică și pentru toate timpurile.

Apostolul Pavel în epistola sa către Corintenieni a accentuat cum trebuie să fie îndeplinită misiunea printre neamuri, care sunt mijloacele de propovăduire. Aceste exemple ne ajută și nouă astăzi în continuarea misiunii noastre și a propovăduirii Cuvântului Domnului.

Apostolii lui Hristos îi protejează pe toți cei ce le cinstesc pomenirea. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne pe noi.

Găsiți mai jos :

Film documentar despre Sfântul Apostol Petru.

Film documentar despre Sfântul Apostol Pavel.

Acestea și alte filme documentare pot fi descărcate AICI

Comentarii

Articole similare