Timpul – cel mai mare dar primit de om de la Dumnezeu

Ce este timpul? S-ar părea la prima vedere, că este o întrebare simplă, clară pentru fiecare om. Dar, atunci cînd suntem puşi față-n față cu această întrebare, ne dăm seama că este o noțiune destul de vastă şi complexă, şi n-am putea să o explicăm doar printr-o singură frază.

Evident este faptul, că timpul este mersul continuu şi nedefinit al existenței şi al evenimentelor care survin într-o succesiune din trecut, prin prezent, spre viitor. Timpul a fost şi rămîne o permanentă şi majoră preocupare umană.
Părintele Dumitru Staniloae spunea că “timpul este pentru noi intervalul în care Dumnezeu aşteaptă răspunsul omului la iubirea Sa”. Valoarea timpului se descoperă în persoana Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om pentru a mântui omenirea de păcat şi de moarte, adică pentru a da omului posibilitatea dobândirii vieții veşnice.

Sfînta Evanghelie ne arată că fiecare clipă a vieții creştinului poate fi un timp al mântuirii. Într-o clipă noi putem câștiga mântuirea prin pocăință, ca tâlharul de pe cruce care s-a pocăit, sau putem pierde mântuirea dacă moartea ne găseşte nepregătiți duhovniceşte, adică despărțiți de Dumnezeu prin necredință şi fapte rele.

Astfel, vedem, că timpul, este darul cel mai de preț al vieții noastre şi avem două posibilități de a folosi timpul pentru mântuire: în rugăciune şi fapte bune ca rodire şi sfințire a timpului și în recunoștință, mulțumire lui Dumnezeu pentru ziua de azi, precum și pocăință de greșeli și de păcate săvârșite. Cînd recunoaştem că mult timp am pierdut departe în deșert nu ne mai rămîne decît să ne preocupăm de câștigarea sau răscumpărarea timpului în favorea noastră. Aceasta o putem face prin ajutorul lui Dumnezeu până nu ajungem în mormînt, cum se spune în rugăciunile de la Vecernia Rusaliilor: „Mai înainte de a ne întoarce în mormînt, învredniceşte-ne, Doamne, să ne intoarcem la Tine“.

În Iisus Hristos timpul oferă creştinului posibilitate participării la viață veşnică. În acest timp al mântuirii sau al unirii omului cu Dumnezeu, perspectiva timpului se schimbă. Timpul însuși devine transfigurat, sfințit şi împlinit. Conștientizarea aceasta se întărește atunci când rămânem în comuniune cu Dumnezeu prin participarea la Sfintele Taine, la rugăciunea comună, prin contactul cu cei nevoiași, neputincioși, fragili, care au nevoie de ajutorul și prezența noastră în viața lor.

În anul 2020, am fost supuşi la grele încercări, motivul fiind epidemia de coronavirus. Această perioadă dificilă încă continuă, cu mare părere de rău.

Anul 2021, trebuie să-l primim ca pe un dar de la Dumnezeu. De aceea, acum, la cumpăna dintre ani, trebuie să ne gândim mai mult la ceea ce înseamnă darul timpului pentru viața oamenilor. Părintele Răzvan Ionescu în articolul său „Criza coronavirus: o propunere de asumare a vremurilor în termeni de profit” explicit lămurește că această perioada la fel poate și trebuie privită ca o binecuvântare pentru omenire, ca o posibilitate de a găsi alte modalități de a sfinți și a prețui timpul.

Noaptea trecerii dintre ani este mulțumire sau recunoştință pentru binefacerile pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra noastră în anul care urmează să se încheie, anul 2020, şi rugăciune pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze cununa anului 2021.

Suntem în perioada Sărbătorilor de iarnă, atunci când ne urăm unii altora: Mulți ani! Sănătate ! Fericire! Împlinirea dorințelor! Succese mari ş realizări remarcabile! Dar să ne întrebăm, de unde vin toate aceste daruri? Cine ne dăruieşte sănătate, fericire, mulți ani? Cine ne ajută la împlinirea acestor dorințe? Şi răspunsul, este unul evident, numai Dumnezeu cel Milostiv poate împlini toate dorințele noastre. Viața este dar primit de la El, timpul vieții este dar de la El, pacea este dar de la El, noi însă trebuie să așteptăm aceste daruri şi să le cultivăm, să le facem roditoare, pentru a spori în iubire față de Dumnezeu şi față de oameni.

Să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să binecuvinteze Anul 2021, să ne dăruiască, credință, pace sufletească, bucurii, imbelsugarea roadelor pământului şi mult ajutor în toată fapta bună, spre slava Preasfintei Treimi şi a mântuirii noastre! Să dea Domnul ca timpul privit și primit ca un dar al Său să fie acceptat, retrăit si reîntors lui Dumnezeu.

Sărbători luminate şi binecuvântate tuturor!

Lilia Danilov

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *