La Paris a avut loc festivalul “Ziua Ortodoxiei”

La 5 iunie 2017, ziua Sfîntului Duh, la inițiativa și cu suținerea organizatorică a Asambleei episcopilor ortodocși ai Franței (AEOF), în capitala franceză a avut loc Ziua Ortodoxiei în Paris. Forumul ortodox a constat din două părți: partea liturgică – la catedrala Sfîntului Ștefan a mitropoliei Galiei, Patriarhia Constantinopolului și partea științifică – în Centrul Ortodox Spiritul-Cultural pe cheiul Branly.

Forumul ortodox a început cu Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în catedrala Sfîntului Ștefan, condusă de mitropolitul Emmanuel de Galia (Patriarhia Constantinopolului). Împreună cu mitropolitul au slujit ierarhii Bisericilor Ortodoxe Locale: mitropolitul Iosif al Europei Centrale (Patriarhia României), arhiepiscopul Ioann de Hariupoli (Exarh al Patriarhului Ecumenic, șeful Arhiepiscopiei bisericilor tradiției ortodoxe ruse în Europa de Vest), episcopul Nestor de Corsun, episcopul Marc de Neamț (vicar al Mitropoliei Europei Centrale a Patriarhiei României) și episcopul Irinei de Reghisk (vicar al Mitropoliei Galiei, Patriarhia Constantinopolului), clerul diferitor jurisdicții ale Bisericilor Ortodoxe Locale.

Sfînta Liturhie a fost săvîrșită în limbile greacă, arabă, franceză, română, slavonă veche. Cîntările liturgice au fost interpretate de mai multe coruri: corul Mitropoliei Europei Centrale a Patriarhiei Antiohiei, corul catedralei Sfîntului Ștefan, corul seminarului ortodox din Paris, corul mixt al comunităților românești din regiunea Parisului.

După Sfînta Liturghie, mitropolitul de Galia a adresat o predică celor prezenți, în care i-a salutat pe toți participanții la forum și a povestit despre importanța rugăciunii comune ortodoxe.

Apoi toți participanții la forum au fost invitați în Centrul Spiritual-Cultural de pe cheiul Branly, unde îi aștepta un fourchette de sărbătoare și o masă rotundă cu tema “A trăi cu credință astăzi”.

Partea științifică a forumului a fost prezidată de domnul K. Saba, secretarul AEOF. La început, mitropolitul Emmanuel de Galia și episcopul Nestor de Corsun au adresat un cuvînt de salut participanților la forum. Apoi a urmat prezentarea unui film de scurtă durată despre construcția Centrului Spiritual-Cultural.

Primul vorbitor, diaconul Mark Andronikof și-a dedicat prezentarea sa coliziunilor etice care apar între valorile creștine și reperele moderne ale științei medicale. Următorul prezentator, D. Lossky a vorbit despre înțelegerea teologică a fenomenului credință. Bertrand Verjeli a făcut o prezentare asupra proceselor „umanizării“ religiei în societatea secularizată occidentală.

Masa rotundă a continuat într-un format întrebări și răspunsuri.

La sfârșitul programului, „Zilei Ortodoxiei“ a fost oferit un concert de sărbătoare, în care au participat cu un scurt program muzical dedicat Cincizecimii, colectivele corurilor Mitropoliei Europei Centrale a Patriarhiei Antiohiei, catedralei grecești a Sfîntului Ștefan, ansamblul comunităților pariziene a Patriarhiei Române, corul comunității ortodoxe în cinstea muceniței împărătese Alexandra din or. Turku (Biserica Ortodoxă a Finlandei). Pe scena amfiteatrului au răsunat cântări în greacă, arabă, slavonă, franceză, română și finlandeză.

_DN18139.800x1000w

_DN18246.800x1000w

_DN18255.800x1000w

_DN18276.800x1000w

_DN18326.800x1000w

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *