Pastorală la Învierea Domnului a Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii KIRIL

Pastorală la Învierea Domnului
Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii KIRIL

Arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, cinului monahal și tuturor fiilor și
fiicelor Bisericii Ortodoxe Ruse

Iubiți întru Hristos arhipăstori,
cinstiți preoți și diaconi, iubitorilor de Dumnezeu monahi și monahii,
dragi frați și surori!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Din inimă plină de luminata bucurie pentru Mântuitorul Cel Înviat din morți, vă salut pe toți cu aceste cuvinte dătătoare de viață, și vă felicit de praznicul praznicelor – Învierea Domnului.

Astăzi suntem chemați la marea cină a credinței, la marea sărbătoare a duhului. Unul Născut Fiul lui Dumnezeu, Cel Care a venit în lume, a îndurat suferință și moarte pe cruce, din porunca Cerescului Părinte s-a sculat victorios din
mormânt. Iisus a înviat – și „moartea a fost înghițită de biruință” (1 Cor. 15, 54)!

El a înviat – și se bucură Universul! Domnul a desființat iadul și a zdrobit puterea diavolului. Toate acestea le-a făcut Iubitorul de oameni Dumnezeu, spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor (Ef. 1: 5, 7)

Biruința lui Hristos asupra morții este o realitate nu doar spirituală, ci și fizică. Domnul Iisus cu adevărat a înviat cu trupul pentru mântuirea tuturor oamenilor. Cu învierea Sa moartea și-a pierdut natura ireversibilă, iar pentru cei
care au crezut în Hristos ea s-a făcut naștere spre viață veșnică, ușă ce deschide calea spre cer, spre Împărăția lui Dumnezeu.

Nu în zădar și mucenicii lui Hristos au înfruntat cu bărbăție toate suferințele. Și dacă mai înainte chiar și drepții cei mari s-au tânguit pentru cei răposați, ca și pentru niște oameni pieriți, atunci după învierea Domnului nostru Iisus Hristos moartea nu îi mai înspăimânta. Minunat spune despre aceasta Sfântul Atanasie cel Mare, că de acum, toți cei ce cred în Hristos o calcă în picioare ca pe un nimic, știind prea bine că atunci când ei mor, ei nu pier, ci viază și se fac nestricăcioși prin înviere (Omilie despre întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul și despre venirea Lui în trup). Un exemplu viu al acestora ne-au arătat noii mucenici ai Bisericii Ruse, care și-au luat neînfricat cununile în anii prigoanelor pentru credință din secolul 20.

Astăzi, când lumea se aseamănă tot mai mult cu bogatul neînțelept din pilda evanghelică (Luca 12, 16-21), când confortul, bunăstarea și viața îndelungată sunt urcate la rangul celor mai înalte valori ale existenței umane, noi, ucenicii și adepții Mântuitorului mărturisim cu îndrăzneală, împreună cu Apostolul Pavel: pentru noi viața este Hristos (Fil. 1, 21), iar moartea nu este sfârșitul existenței. Noi afirmăm și credem aceasta, întrucât știm: Dumnezeu a creat sufletul omenesc pentru veșnicie.

Nouă, celor cufundați în vâltoarea grijilor cotidiene, adesea ne lipsește vigilența spirituală pentru a recunoaște puterea covârșitoare a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Totuși, perioada pascală este una cu adevărat specială. În aceste zile însuși aerul este îmbibat cu bucuria Învierii – o bucurie ce nu poate fi comparată cu nimic, iar dragostea și mila lui Dumnezeu se revarsă din abundență asupra tuturor oamenilor.

Intrând în bucuria acestui praznic minunat și luminat, noi suntem chemați să bine vestim convingător, nu doar cu cuvântul, ci și cu fapta, despre marele dar pe care l-au primit oamenii prin Domnul nostru Iisus Hristos cel Înviat. Să împărtășim celor din jur această veste Evanghelică minunată, să le dăruim dragostea, grija și atenția noastră celor apropiați, să facem bine tuturor celor care au nevoie de ajutorul și mângâierea noastră. Doar așa, cu buze  mulțumitoare și cu mulțumitoare inimă slăvindu-L pe Mântuitorul cel sculat din mormânt, devenim moșteni ai
minunii pascale săvârșite, și ne numim cu îndrăzneală fii și fiice ale Dumnezeului Celui Înalt Care ne-a arătat tuturor dragostea Sa cea nemărginită.

Felicitându-vă cordial cu ocazia luminatei sărbători a Sfintelor Paști, iară și
iară vă adresez salutul plin de bucurie:

HRISTOS A ÎNVIAT!

PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

Moscova,
Paștele lui Hristos
a. 2018

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *