Predica în Duminica fiului risipitor

În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. 

Iubiți părinți, frați și surori, în această duminică pregătitoare pentru Postul Mare, pentru primăvava duhovnicească am auzit parabola despre fiul risipitor și epistola apostolului Pavel către Corinteni în care apostolul Pavel ne ajută să înțelegem care este raportul legii lui Dumnezeu cu libertatea noastră. Toate acestea sunt foarte frumos și clar descrise de către învățătorul neamurilor. Vorbind despre libertate punem în evidență obligațiile pe care le avem.

Apostolul Pavel începe pericopa cu cuvintele. „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva”. (I Cor. 6:12) Prin aceste cuvinte se arată libertatea pe care omul o are, pe care o stăpânește.

Filosoful rus Nicolae Berdiaev

Am dori să prezint în cele ce urmează tipurile de libertate pe care le-a descris filozoful rus Nicolae Berdiaev. El vorbește de „libertatea de”, de „libertatea pentru” și de „libertatea în”. Ce înseamnă aceste „libertăți” în filozofia lui?

Când vorbim despre „libertatea de” înțelegem libertatea față de vreo legătură fizică sau morală. Această libertate poate fi definită ca lipsa de constrângeri, libertatea de a face ceea ce vrei. În plan fizic cred că fiecare are libertate, însă, în plan moral e dificil să spunem că suntem liberi de vreo patimă sau de vreo slăbăciune, de unele gânduri sau dorințe care ne încătușează și deci nu avem libertate în sensul deplin al cuvântului.

Libertatea pentru” este o libertate mai mare și mai înaltă. Libertatea care este folosită de om pentru a realiza anumite obiective, valori, sarcini. Omul este liber și, prin urmare, el este responsabil. Acest fel de libertate și responsabilitate pentru modul în care-ți ordonezi și manifești libertatea este un subiect foarte important al filozofiei rusești, începând cu Berdiaev.

Există libertate supremă, „libertate în” și mai clar vorbind „libertatea în Dumnezeu”, atunci când o persoană este eliberată de sclavia mecanică a păcatului. Păcatul în dimensiunea religioasă, în dimensiunea filosofică este o greșeală, ἁμαρτία în limba greacă. Aceasta este ceea ce face o persoană într-un lanț de necesitățile obositoare, mașinale. Păcatul este constrângere, este ceva ce se produce automat. Eliberat de automatismul comportamentului etic, de automatismul gândirii, omul este salvat, eliberat de păcat și devine liber. În cadrul filozofiei religioase, o astfel de eliberare este posibilă numai cu ajutorul harului divin. Acesta libertate poate fi văzută și din punct de vedere hristologic. Arătând că numai în Hristos-Omul poate deveni cu adevărat liber, teologia ne cheamă spre cunoașterea și comunicarea cu El. Despre aceasta ne vorbește și parabola de astăzi a fiului risipitor (Lc. 15:11-32). Fiul risipitor a trecut prin mai multe etape sau modalități de libertate. Fiind liber în casa părintească el pleacă într-o țară îndepărtată. Fiind în sclavie morală și spirituală el manifestă „libertatea pentru” întoarcerea la casa părintească și, îmbrățișat de Tatăl său a căpătat „libertatea în” sau libertatea hristologică de a fi numit fiu și moștenitor al promisiunii eterne.

Iată iubiților părinți, frați și surori în acest context ar fi bine să înțelegem și viața noastră. Așa cum ne arată Mântuitorul Hristos în parabola de astăzi toți suntem fii risipitori, toți suntem chemați să revenim în casa Tatălui. Această pildă este un simbol al omenirii întregi care s-a revoltat împotriva Tatălui ceresc și a plecat să trăiască de sine stătător în libertatea imaginară, dar a căzut în robia păcatului și a diavolului.

Reîntoarcerea fiului însemnă pocăința, iar primirea – dragostea divină. Hainele cele noi simbolizează hainele botezului, inelul – simbolizează veșnicia. Junghierea vițelului este simbolul Jerfei euharistice aduse de către Hristos.

Pilda ne este de folos și poate să ne ajută să-L slăvim pe Dumnezeu cum spune ap. Pavel: „Slăviţi, dar, pe Dumnezeu” (I Cor. 6:20) pentru dragostea Sa față de om și pentru credința Lui în om. Doamne, ajută-ne să fim demni de încrederea pe care o ai în noi. Amin. 

Ieromonahul Iosif (Pavlinciuc)

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *