Predică în ziua sărbătorii Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur

În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

„Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat. Vistieriile neiubirii de argint lumii a câștigat. Înălțimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Iar prin cuvintele tale învățându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, roagă pe Cuvântul, Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre”  Troparul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur.

Acest tropar al Sfântului Ioan Gură de Aur este rostit în timpul rugăciunilor de mulțumire, după celebrarea Sfintei Liturghii, care îi poartă numele. El conține întreaga viață a Sfântului Ierarh, întregul său program pastoral de slujire Domnului și aproapelui.

Sfântul Ioan Gură de Aur este unul dintre ocrotitorii bisericii noastre și, prin urmare, fiecăruia dintre noi el este apropiat și drag. În special, rămânem uimiți de simplitatea textelor sale liturgice și de frumusețea lucrărilor sale morale și exegetice. Scrisorile sale adresate unor persoane diferite și, în situații diferite, conțin o varietate de teme care sunt accesibilie percepției. Însă cel mai important lucru care ne uimește la Sfântul Ioan Gură de Aur este fidelitatea lui față de Hristos, slujirea lui pastorală, statornicia lui, cuvintele îndrăznețe și directe.

Nu a avut mult timp pentru a conduce catedra de la Constantinopol și a se bucura de pace, de frumusețea slujbelor dumnezeiești în bisericile capitalei, de ocazia de a rosti predici. Văzând nelegiuirea și nedreptatea, neadevărul în cercurile cele mai înalte ale societății, el îi denunța cu strictețe pe conducătorii săi contemporani. În special a fost demascată imperatrița Eudoxia, care a dus o viață împătimată și manifesta o furie și o perfidie nemaipomenită. O astfel de expunere și denunțare era una foarte îndrăzneață. Nu fiecare poate să se hotărască să se confrunte cu cei de la putere, să expună nelegiuirea și neadevărul celor care conduc această lume și să le vorbească lucrurile pe față.

Denunțând-o, Sfântul nu s-a gândit la consecințele care ar putea urma pentru el, știind că viața sa fizică depindea în mare măsură de mila împăratului sau al împărătesei. El știa, de asemenea, că viața duhovnicească, cea de-a doua zi și toată veșnicia sunt în mâinile lui Dumnezeu. Alegând veșnicia în fața temporarului, el nu s-a temut să vorbească împotriva nelegiuirii, să se ridice în apărarea celor slabi și a văduvelor.

El și-a folosit toată înțelepciunea, toate talentele sale pentru a sluji Adevărului și Iubirii, pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Știm că omenește viața lui s-a încheiat jalnic. El a fost trimis la închisoare, în exil în Pițunda (astăzi Abhazia) unde și s-a stins din viață.

Cu toate acestea, în planul lui Dumnezeu, soarta lui pare diferită. Istoria a arătat că predicile, învățăturile și chiar și defăimările și denunțările efectuate de Sfântul Ioan Gură de Aur au rămas întipărite și gravate pe tabletele istoriei. Dumnezeu l-a înălțat pe ascetul Său. La scurt timp după moartea sa, numele Sfântului Ioan Gură de Aur era pe buzele tuturor, și chiar și însăși împărăteasa era întristată de ceea ce a făcut. Creațiile, lucrările lui s-au răspândit și citit aproape în fiecare biserică. Și astăzi îi citim lucrările și operele cu bucurie și umilință.

Dea Domnul ca fiecare dintre noi auzind povățuirile lui, să se roage în timpul Sfintei Liturghii, redactată de el, să se lase pătruns de duhul dragostei față de Domnul, dragoste față de dreptate, dragoste de aproapele.

Sfinte Părinte Ioane Gură de Aur, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Amin.

Predica rostită la biserica Sfinților Trei Ierarhi din Paris de către

Ieromonahul Iosif (Pavlinciuc)

Traducere din rusă: Sosanna Didilica

 

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *