Reflecție asupra înălțării Sfintei Cruci

„Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim!”.

Dragi frați și surori, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci ne amintește de Răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos și ne aduce bucuria Învierii. Există un mister în Răstignire. Un mister, pe care îl putem înțelege doar prin credință. Este greu de imaginat că obiectul torturii a devenit un obiect al gloriei și venerării. Apostolul Pavel vorbește despre acest mister: „Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu (…). Iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune, însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie. Dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că fapta lui Dumnezeu, socotită de către oameni nebunie, este mai înţeleaptă decât înţelepciunea lor şi ceea ce se pare ca slăbiciune a lui Dumnezeu, mai puternică decât tăria oamenilor.” (1 Cor 1,18.22-25)

Deci, vedem cum Apostolul Pavel prezintă acest mister al Răstignirii.

Suntem invitați să reflectăm asupra importanței Răstignirii. Crucea Ortodoxă, formată din trei bare sau bucațide lemn, devine un fel de curiozitate pentru lume. Creștinii și cei necreștini se întreabă de fiecare dată care este semnificația Sfintei Cruci. Este important să ne amintim astăzi sensul ei teologic, istoric și simbolic. Crucea prezintă universalitatea lui Hristos, dragostea și dimensiunea Sa morală și spirituală. Chiar și un păgân, Pilat de Pont, a mărturisit universalitatea Răstignirii, după ce a scris inscripția, pusă pe Cruce, în trei limbi. Bara centrală pe care a fost bătut în cuie Hristos reprezintă simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru omenire. Hristos își deschide brațele pentru a îmbrățișa pe toți cei care vin la El. A treia bară ne invită să ne gândim la o teologie simbolică. Ne amintim de cei doi tâlhari răstigniți împreună cu Hristos. Cel care a fost răstignit în dreapta lui Hristos și-a mărturisit credința și a pronunțat rugăciunea pe care o zicem la fiecare dumnezeiască Liturghie: „Iisuse, aminteşte-ţi de mine când vei intra în împărăţia Ta !”. Răspunsul lui Iisus a fost imediat: „Astăzi vei fi cu mine”. Acest răspuns consolator a fost un răspuns care întărește răspunsul dumnezeiesc. El ne scoate din depresie, disperare și suferință și ne duce înpartea dreaptă a Tatălui. Deci, a treia bara a crucii ortodoxe, este o invitație de a-l urma pe hoțul bun în credința și mărturisirea sa.

Sărbătorind Sărbătoarea Crucii, ni se cere să realizăm și conștientizăm că Crucea este simbolul suferinței, încercării și morții și este, de asemenea, un simbol al victoriei, al gloriei și al învierii. Amin.

Ieromonahul Iosif (Pavlinciuc)

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *