Săptămâna a 21-a după Cincizecime

În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh.

„Cine are urechi de auzit, să audă.” (Luca 8:15)

Astăzi am auzit pilda Semănătorului. Această pildă ne dezvăluie imagini și simboluri asociate semănatului: semințele, țărina, roada. Pentru contemporanii Mântuitorului, aceste imagini erau foarte apropiate și de înțeles, dar chiar și ei nu au putut pricepe și înțelege această pildă, având nevoie de o lămurire. La început, însuși Mântuitorul le explica ucenicilor Săi, apoi apostolii, care mergeau să semene Sămânța – Cuvântul lui Dumnezeu, explicau la rândul lor sensul ei.

Citirea din Apostolul de astăzi completează într-un fel aceste imagini ale semănatului, explicând direct această pildă.

În acest context, este foarte important să atragem atenția cum Biserica în persoana apostolului Pavel o înțelege.
Voi citi ultimele versete ale apostolului 19-20: „Căci, eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” (Gal 2:19-20).

Se poate de întrebat ce legătură are aici semănătorul, sămânța?

Dar să reflectăm puțin asupra acestor cuvinte: „M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine». Iată rezultatul, iată scopul final al vieții creștine și a acestei pilde.
Dacă Sămânța – este Cuvântul lui Dumnezeu, este Însuși Hristos, iar țărina, calea, spinii, pământul bun – este inima omului, atunci totul devine clar.

Cuvântul lui Dumnezeu Hristos ajungând în pământul bun, în inima iubitoare, credincioasă, face minuni. Roada este însutită. Dar să atragem atenția încă o dată asupra cuvintelor apostolului Pavel: „M-am răstignit împreună cu Hristos”. Dacă noi l-am primit pe Hristos, atunci trebuie să urcăm cu El pe Cruce, ca să fim și complicii Învierii Lui. Dacă vrem să aducem roade, atunci trebuie să trecem Golgota. Paștele fără Patimi nu există. Fără Cruce nu mai vedem slava „șederii de-a dreapta”.

De aceea Hristos ne și preîntâmpină în pilda de astăzi când vorbește despre greutățile creșterii : „Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc.” (Luca 8:12-14).
Cât de frumos sunt descrise aici toate ispitele și seducerile, care împiedică Cuvântul lui Dumnezeu să realizeze planul inițial pentru om.

Pentru a le învinge, să ne îndreptăm către Domnul nostru Iisus Hristos, astăzi la Sfânta Liturghie și în rugăciunile de acasă: Doamne, Iisus Hristoase, Sămânța Vieții, Cuvântul lui Dumnezeu, vină în inimile noastre împietrite, pline de spini și pălămidă, ajută-ne să ne răstignim cu Tine, ca să și Înviem și să trăim cu Tine în bucuria veșnică. Amin.

Ieromonahul Iosif Pavlinciuc


Traducere: Sosanna Didilica

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *