Predica în duminica Sfinților Strămoși ai Mântuitorului Hristos

Iubiți frați și surori,

Prin citirea lecturilor scripturistice din Duminica de astăzi, precum și prin pomenirea Sfinților Strămoși ai Mântuitorului, și a celor trei tineri din Babilon, Biserica ne pregătește pentru sărbătoarea Nașterii Fiului lui Dumnezeu. În Evanghelie ni se vorbește despre cei chemați la cină, făcând aluzie la poporul ales al Vechiului Testament, care a refuzat să participe la Ospățul Divin. Sfântul Apostol Pavel, clar și explicit, scrie despre nașterea din nou a fiecărui creștin. „V-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, Şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit” (Col 3:9-10) iar, puțin mai sus, în cuvintele cu care s-a început lectura, scrie: „Iar când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta” (Col. 3:4).

Hristos vine să se arăte omenirii. El vine să se nască în fiecare casă, în fiecare inimă. Și dacă în Vechiul Testament numai prin semne și vedenii se descoperea oamenilor „Taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută” (Tropar, glasul al 4-lea), nouă, în Noul Testament, această taină ne este arătată în plinătatea sa. Tot ceea ce a fost scris în lege și în prooroci vine să se înfăptuiască. Lumea care era cuprinsă de ură, necurăție, poftă și lăcomie este cercetată de către dătătorul liniștii și al păcii. Chiar Nabucodonosor a mărturisit minunea înfricoșătoare, stând lângă cuptorul din Babilon: „Iată, eu văd patru bărbaţi dezlegaţi, umblând prin mijlocul cuptorului, nevătămaţi, iar chipul celui de al patrulea, ca faţa unuia dintre fiii zeilor [iar chipul celui de al patrulea este asemenea fiului lui Dumnezeu (1)]” (Dan. 3:25). Exsegeza biblică vede în acest al patrulea a Doua Persoană a Sfintei Treimi, pe Hristos care sa întrupat și sa coborât ca să fie alături de cei ce se aflau în flacăra și în văpaia de foc a necazului.

Acesta este Dumnezeul nostru, Care e prezent în toată scârba, întristarea și suferința omenească.

În slujba de seară precum și astăzi, în troparul și condacul praznicului, vedem cât de frumos ne este dezvăluit simbolismul sfinților trei tineri: „Chipul cel zugrăvit de mână nu l-aţi cinstit; ci, într-armându-vă cu Fiinţa Cea Nestricăcioasă, de trei ori fericiţilor, în locul pregătit de luptă prin foc v-aţi preamărit; şi în mijlocul văpăii celei de nesuferit stând, pe Dumnezeu L-aţi chemat: grăbeşte, o, Îndurate şi sârguieşte ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi toate câte le voieşti” (Condacul sfinților trei tineri). Această tânguire de suferință este tânguirea întregii omeniri. Hristos văzând că lumea întreagă este în văpaia de pofte, de ură, de deznădejde, de necredință, vine ca să se nască și să ne mântuiască. Și El se naște în cel mai străin chip, într-o peșteră sărăcăcioasă, ca toată omenirea s-o scoată din groapă pierzării.

Care este explicația celor poftiți la masă? Evanghelia zilei de astăzi ne arată clar că cei ce au fost chemați au refuzat: „Doamne, nu pot că Ţarină am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni” (Lc 14:18-20) și alte mijloace de îndreptățire. Dar Dumnezeu îi cheamă pe toți, chiar pe cei care n-au fost de la început chemați, neamurile păgâne: „Veniți luați loc la ospățul cel ceresc”, „Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple casa” (Lc. 14:23).  

Auzind această chemare să ne pregătim inimile, ca să luam parte la ospățul cel divin ca deja aici, pe pământ, să descoperim acestă taină a întrupării, iar în viața veșnică să fim cu Hristos la cina cea cerească. Amin. 

(1) Regele nu era monoteist, dar aflase de la Daniel ca „în cer este un Dumnezeu” Care descoperă tainele” (2, 28)

Ieromonahul Iosif Pavlinciuc

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *