Reflecție la Duminica a doua din Postul Sfintelor Paști

Rugăciunea – o primăvară duhovnicească în sufletul luptător

După popasul din Duminica Ortodoxiei, duminica a doua urmează cu rânduiala obişnuită a Postului Mare. Biserica, cinstindu-l pe sfântul Grigorie Palama, ca dascăl al rugăciunii inimii sau rugăciunii lui Iisus, ne îndeamnă și pe noi să-i urmăm exemplul.

În săptămîna care urmează ni se vor pune înainte, ca și în săptămânele trecute, pilde și exemple ale persoanelor centrale din Ve¬chiul Testament: Adam, Moise, Ilie, etc.

„Adam, nepostind, a luat moartea pentru neascultare; ci noi, să postim ca să câstigam Raiul; Postul aduce mari daruri celor ce-l lucrează. Astfel, prin post Moise s-a făcut văzator de Dumnezeu şi a primit Legea, iar Ilie s-a arătat mergător pe cer în căruţa de foc. Să ne facem şi noi ca Ilie, căruţă din cele patru bunătaţi: rugăciunea, milostenia, smerenia şi postul”.

Postul este nedesăvîrşit fără smerenie şi milostenie. Deci să-l împodobim cu iertarea celor ce ne-au greşit şi cu milostenia şi cu îndurarea spre cei săraci, făcută în ascuns, ca să nu ştie stînga lucrul dreptei. Că nimic nu mîntuieşte pe suflet ca dăruirea la cei lipsiţi, iar milostenia unită cu postul izbăveşte de moarte.

Spune rugăciunea fără oprire şi Dumnezeu îţi va dărui un început binecuvântat!
Fie ca ea să nu te mai lase, sau, mai degrabă, fie ca tu să nu mai laşi rugăciunea – viaţa sufletului, respiraţia inimii, primăvara dulce înmiresmată care creează o primăvară duhovnicească în sufletul luptător.

Fraţilor! Surorilor! Rugăciunea şi smerenia sunt armele atotputernice pe care trebuie să le avem permanent în mâinile noastre cu o atenţie neadormită, căci acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vor oferi biruinţa asupra demonilor.

Sfântul Grigore PalamaPostul este perioada rânduită de Sfinţii Părinţi ca un timp de urmare a lui Hristos. Mântuitorul nu aşteaptă să ne răstignim pentru El, ci să răstignim patimile din noi.

Nu avem de purtat grija vreunui paralitic, avem însă datoria să ne vindecăm trupurile şi sufletele, poate paralizate de păcate. As¬tăzi nu ne cere nimeni să ne vărsăm sângele pentru Hristos, dar este nevoie ca într-o lume stresată, obosită şi chiar bolnavă de rit¬mul secolului XXI, să ne revărsăm iubirea, înţelegerea, compasi¬unea şi îngăduinţa către cei cu care ne întâlnim zilnic.

Nu este nevoie să intrăm cu toţii în mănăstiri spre a găsi sfinţe¬nia sau să mergem la Muntele Athos, dar putem să ardem şi să lu¬crăm pentru sfinţenie oriunde ne-am găsi. Cum s-o facem? Ne răspunde Sfântul Grigorie Palama: „Să renunţăm la egoism, să cul¬tivăm modestia şi dăruirea de sine, să ascultăm de Hristos, împlinindu-i poruncile, să ne împărtăşim mai des cu Sfintele Taine, să postim mai mult. Dar postul să fie spre slăbirea poftelor păcătoa¬se, spre ferirea de mândrie şi de a râvni la ceea ce nu ni se cuvine, spre statornicirea în bine, spre stingerea mâniei, spre uitarea rău¬lui provocat nouă de alţii, spre lucrarea rugăciunii, spre ferirea de a cugeta răul şi spre curăţie”.

De vom face aşa vom avea mare folos sufletesc, vom trece curgerea postului cu ușurință şi ne vom învrednici de slăvita Înviere a lui Hristos.

Lucia Guțu

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *