Predică la sărbătoarea Intrarea Maicii Domnului în biserică

În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh.

„Îngerii, Intrarea celei Preacurate văzând, s-au mirat, cum Fecioara a Intrat în Sfânta Sfintelor.”


Iubiți părinți, frați și surori,

Acest stih este din cântarea a noua a Canonului la Praznicul Întrării în Biserică a Maicii Domnului, pe care l-am auzit ieri la vecernie și astăzi la Dumnezeiasca Liturghie. El ne cheamă să o slăvim și înălțăm pe Cea care este mai presus decât Arhanghelii și Îngerii, și a devenit un templu viu, adevărat și sfânt, spre sălăşluirea lui Hristos Dumnezeu.

Întreg canonul sărbătorii, dedicat Maicii Domnului, ne dezvăluie câteva teme teologice importante: jertfa, harul, mântuirea, educația. Deosebit de frumos după structura sa imnografică și cea melodică este cea de-a 9-a cântare a canonului. Ea este dedicată „Frumuseții virtuților” Maicii Domnului. Să ne amintim câteva tropare din această cântare:
„Ca Ceea ce ai Prealuminată Frumuseţea Curăţiei sufletului, Născătoare de Dumnezeu, Curată şi de harul lui Dumnezeu din cer eşti Plină cu Lumina Cea pururea Fiitoare, luminezi totdeauna pe cei ce cu veselie strigă: cu adevărat mai presus decât toţi eşti, Fecioară Curată.”

„Mai presus zboară decât puterea cuvintelor, minunea ta, Născătoare de Dumnezeu Curată. Că trupul întru tine îl socotesc, mai presus de cuvânt, neprimitor de curgerea păcatului. Pentru aceasta cu mulţumire strig către tine: cu adevărat mai presus decât toţi eşti, Fecioară Curată”.

În această cântare sunt pomeniți și David, și Solomon, ca vestitori ai Maicii Domnului și acest lucru este perfect exprimat în cântările sărbătorii, unde sunt enumerați toți sfinții Vechiului Testament: „pe care de demult mai înainte a vestit-o adunarea proorocilor, năstrapă și toiag și tabliță și munte netăiat, pe Maria, a lui Dumnezeu fiică, cu credință să o lăudăm. Că astăzi este adusă în Sfânta Sfinților, să fie crescută Domnului”.

În așa mod, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu apare înaintea noastră ca o împlinire a prorocirilor și chipul bisericii însufleține. Noi suntem de asemenea chemați să ne transformăm inimile în biserica Domnului. „Voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi” (1 Cor. 3 : 16) ne învață apostolul Pavel.

De asemenea începând cu seara de ieri, la slujbă am început să cântăm: „Hristos se naște, slăviți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul, și cu bucurie popoare, lăudați-L, căci S-a preaslăvit!” Cu aceste cuvinte, Biserica ne îndeamnă în mod deosebit să ne pregătim inimile asemeni peșterei din Betleem pentru nașterea în ea a Domnului nostru Iisus Hristos. A realiza acest plan al lui Dumnezeu pentru noi, fără Maica Domnului, prima care a devenit templul Domnului, este imposibil. De aceea, în troparele canonului, ne adresăm către Ea:
„Dai harurile tale cele liniştite, Născătoare de Dumnezeu, sufletului meu, izvorând viaţă celor ce te cinstesc după datorie, Singură apărându-i şi acoperindu-i şi păzindu-i, ca să strige către tine: cu adevărat mai presus decât toţi eşti, Fecioară Curată.”

Doamne, ajută-ne să Te întâmpinăm cu vrednicie, așa cum Te-au întâlnit păstorii, magii, dreptul Iosif și Fecioara Maria. Amin.

Ieromonahul Iosif Pavlinciuc
Traducere: Sosanna Didilica
4 decembrie 2017

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *